Algemeen

Inmiddels zijn alle woningen van The Minister verhuurd.


 • Huren is zorgeloos en luxe.
 • Je weet waar je financieel aan toe bent.
 • Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder.
 • Het is flexibel: je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.
 • Je geniet van een moderne en duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen.
 • Is er eens iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

Het is niet mogelijk huursubsidie aan te vragen voor woningen in het midden- of vrije sector huursegment.


Naast de huurprijs heb je als huurder nog overige vaste kosten, zoals: servicekosten, gemeentelijke heffingen, water, warmte en elektra. Ook zijn er kosten verbonden aan de huur van een parkeerplaats of het gebruik van één van de 24 afsluitbare laadpunten voor elektrische fietsen. Indien je gebruik wil maken van het elektrisch opladen in de fietsenstalling, dan kun je dit na de oplevering kenbaar maken bij a.s.r. real estate door een e-mail te sturen naar mijnwoning.realestate@asr.nl. Voor het gebruik van de elektrische laadpunten wordt een minimaal bedrag in rekening gebracht.


Wanneer één of beide hoofdbewoners een tijdelijk contract heeft, is het noodzakelijk om drie (3) maanden borg te betalen om risico’s op te vangen. Voor ZZP’ers dient er ook een borg van drie (3) maanden betaald te worden. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten. De waarborgsom krijg je terug wanneer de woning conform afspraak en zonder huurachterstand wordt opgeleverd bij einde van de huurperiode. Ook kan er tussentijds een verzoek worden ingediend voor het (gedeeltelijk) terugbetalen van de waarborgsom naar aanleiding van veranderingen in jouw persoonlijke situatie. Neem voor meer informatie contact op met a.s.r. real estate.


Bij het uploaden van de benodigde documenten bij jouw inschrijving zorg je ervoor dat op alle documenten 'KOPIE plus d.d. [huidige datum] t.b.v. huurwoningen The Minister' staat vermeld. Haal tevens jouw BSN-nummer van alle documenten weg of scherm deze af (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.). We vragen alleen documenten op die in jouw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden met een maximale grootte van 32 MB. Zorg voor duidelijk leesbare bestanden. Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, voeg deze dan samen tot één bestand. Het aanleveren van documenten via e-mail of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.


Huurvoorwaarden

Om een woning te kunnen huren, is het onder andere belangrijk dat je iedere maand de huur kunt betalen. De huurvoorwaarden zijn hier beschikbaar als download.


De minimale huurtermijn is één (1) jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.


De huurder(s) vermeld op de huurovereenkomst en tevens geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente waar de woning staat, mogen in de woning wonen. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van de huurovereenkomst en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.


Er worden geen woningen verhuurd aan studenten, tenzij je voldoet aan de inkomensvereisten. Er mogen niet meer dan twee huurders op één adres ingeschreven staan.


Als ondernemer kan je een woning huren als je minimaal twee jaar een eigen onderneming hebt en aan de inkomenscriteria voldoet. Er wordt gevraagd om een Inkomensverklaring Belastingdienst (voorheen IB60) en om de jaarrekening van een afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Het resultaat (netto winst voor belasting) wordt gehanteerd als het jaarinkomen. Het gemiddelde van de netto winst uit de bedrijfsvoering over meerdere jaren wordt als bruto inkomen gehanteerd.

Een zelfstandig ondernemer is verplicht een gewaarmerkt kredietoverzicht van Stichting BKR te uploaden in het persoonlijk account op de projectwebsite.

Aan ondernemers wordt bij het sluiten van de huurovereenkomst een waarborgsom van drie maanden kale huur gevraagd. De waarborgsom wordt gelijk na het sluiten van de huurovereenkomst, tezamen met de eerste maand huur, middels een iDeal betaalverzoek betaald.


Ga uit van jouw maandinkomen x 12 en tel daarbij de eventuele vaste toeslagen zoals vakantiegeld of een vaste dertiende maand bij op.


Upload de Inkomensverklaring van de Belastingdienst, hier staat je totale jaarinkomen op vermeld. Daarbij upload je alle werkgeversverklaringen en loonstroken.


Indien er sprake is van een tijdelijk dienstverband (korter dan één jaar), dan is het in beginsel niet mogelijk een woning te huren in The Minister. Er zal per geval kunnen worden bekeken of, en onder welke voorwaarden, verhuur eventueel wel wordt toegestaan.


Wanneer je eigen vermogen hebt en dit van belang is om mee te tellen, dan rekenen wij 5% van het vermogen mee als inkomen boven op het overige jaarinkomen. Dit geldt voor de kandidaten die jonger zijn dan 55 jaar. Voor 55+'ers wordt 7,5% gehanteerd. Naast het eigen vermogen moet er ook een vast inkomen zijn.


Nee, het is niet toegestaan om een woning te huren met garantstelling van iemand die niet woonachtig is in de woning en waarmee je geen duurzame huishouding voert.


Inschrijven en verhuurprocedure

Om jouw inschrijving compleet te maken, vragen we om de volgende documenten:

 • Een Inkomensverklaring van de Belastingdienst (op te halen via de App MyQii of gratis te downloaden)
 • Een verklaring arbeidsverleden UWV (op te halen via de App MyQii of gratis te downloaden)

Na de (voorlopige) toewijzing vragen we om de volgende documenten:

 • Een recente werkgeversverklaring (indien van toepassing)
 • Drie (3) recente loonstroken (indien van toepassing)
 • Drie (3) bankafschriften met de meest recente loonstortingen (indien van toepassing)
 • Uittreksel BKR (via www.bkr.nl)
 • Een kopie partneralimentatie / echtscheidingsconvenant (indien van toepassing)
 • Een recente verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring
 • Een verblijfsvergunning (indien van toepassing)

Zorg ervoor dat op alle documenten die je handmatig upload, je de naam van het document aanpast naar ‘KOPIE plus d.d. (huidige datum) t.b.v. huurwoningen The Minister’. Haal tevens jouw BSN-nummer van alle documenten weg of scherm deze af (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)


Wij streven er naar het verhuurproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door het digitaal verwerken van jouw gegevens, kunnen wij je sneller en efficiënter van dienst zijn. Zelf kan je alles vanuit huis organiseren. Vanzelfsprekend staan we je graag persoonlijk te woord indien nodig en kunnen we je zowel digitaal als persoonlijk helpen.


Om je inschrijving voor een huurwoning te controleren, maken wij gebruik van de App MyQii. Dit is een online omgeving waar je veilig jouw persoonsgegevens verzamelt. Denk aan gegevens van de Belastingdienst, Mijn Overheid en het UWV. Wij bekijken je gegevens om te zien of je aan de huurvoorwaarden voldoet voor het huren van een appartement in The Minister. Lees meer hierover in het document 'Huurvoorwaarden' bij downloads op de website.


MyQii is kosteloos voor jou als woningzoekende! Je kan de App gratis downloaden via Google of Apple


MyQii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wil je meer weten over deze maatregelen? Lees hier meer over in de privacyverklaring van MyQii.


Ben je zelfstandig ondernemer en heb je de afgelopen twee jaar Belastingaangifte gedaan? Dan kan je MyQii ook gebruiken voor het inschrijven voor een woning. Indien de onderneming korter dan 2 jaar bestaat, maar het inkomen voldoet wel, dan zal nader bekeken worden of verhuur wordt toegestaan.


Zijn jouw via MyQii opgehaalde inkomensgegevens niet juist en wil je deze aanpassen? Trek je digitale uinschrijfformulier terug en begin opnieuw met het inschrijfformulier. Vul hierbij handmatig de gegevens in en upload zelf de gevraagde documenten met de juiste inkomensgegevens. Lees meer hierover in het document 'Huurvoorwaarden' bij downloads op de website. 


Het is mogelijk om ter voorbereiding alvast de App te downloaden via de Appstore of Google Play, maar inloggen in MyQii kan pas vanaf 14 september 9.00 uur. Het online inschrijfformulier op de website van The Minister toont vanaf dat moment de inlogcode waarmee je kunt inloggen in MyQii.


Kijk op de website van Qii voor de meest gestelde vragen en mogelijke oplossingen. Of neem contact op via het contactformulier zodat een medewerker van Qii je kan helpen.  


Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Zorg er daarom voor dat je jouw BSN onleesbaar maakt. Zo voorkom je onnodige verspreiding van jouw BSN.


Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.
Na het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele waarborgsom te worden overgemaakt via een iDeal betaalverzoek. Een waarborgsom wordt gevraagd indien je zelfstandig ondernemer bent, voor bepaalde tijd in loondienst bent of in het geval van afwijkende situaties.


We verwerken jouw persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.


We begrijpen dat je nieuwsgierig bent naar hoe de woningen er uit komen te zien. Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouwplaats is het niet mogelijk om de woningen zomaar te bezichtigen. Om toch een goed beeld te geven van het uiteindelijke resultaat, richten wij modelwoningen in en plaatsen wij impressie beelden en/of video’s op deze website zodra deze beschikbaar zijn.

Mocht er toch nog een kijkmogelijkheid georganiseerd worden op de bouw of in een modelwoning, dan word je daar via onze nieuwsbrief van op de hoogte gebracht. Meld je aan via het aanmeldformulier op deze website om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.


Na start verhuur wordt een toewijzingsmodule gebruikt welke toeziet op het naleven van de juiste toewijzingscriteria per woning. De toewijzingsmodule selecteert random kandidaten die voldoen aan de inkomenscriteria. Indien meerdere huurders gelijke voorkeur voor een woning hebben gegeven én voldoen aan de inkomenstoets, wordt er door de toewijzingsmodule random geloot welke kandidaat (als eerste) de woning krijgt toegewezen. Dit betreft een willekeurige loting verricht door de toewijzingsmodule.


Na de eerste toewijzing kan je, indien je voldoet aan de huurvoorwaarden, een woning huren. De woningen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd.


Nee, je kunt geen optie nemen op een woning. Je krijgt van ons een optie op een woning aangeboden. Dit gebeurt per e-mail nadat je jouw inschrijving hebt voltooid (inclusief de aanlevering van alle benodigde documenten). Vervolgens worden jouw gegevens beoordeeld. Zijn deze akkoord, dan hopen we je een huurovereenkomst te kunnen aanbieden voor een woning van jouw voorkeur.


Wij streven ernaar om binnen drie dagen na de voltooiing van de inschrijving te laten weten of we een woning (voorlopig) aan jou kunnen toewijzen.


Indien je een woning hebt toegewezen gekregen, maar nog geen huurovereenkomst hebt getekend, dan kun je de toegewezen woning alsnog afwijzen. Heb je de huurovereenkomst echter al getekend, dan kun je de woning niet meer kosteloos afwijzen en verzoeken wij contact op te nemen met de verhuurmakelaar.


In en om de woning

Iedere bewoner heeft een zwerfplek in de parkeergarage naast het woongebouw. Voor de parkeerplaats wordt een aparte huurovereenkomst afgesloten. Bij sleuteloverdracht krijg je een handzender waarmee je de elektrische toegangsdeuren in de Pa Van der Steurlaan kunt openen voor het parkeren. De maximale doorrijhoogte bedraagt 2,10 meter.


Dit zijn plekken bestemd voor taxidiensten of bezorgers die hier kort kunnen parkeren.


Fietsen worden in de gezamenlijke fietsenstalling gestald. De fietsenstalling bevindt zich in de kelder van The Minister en is via de hellingbaan en een afsluitbare deur aan de noordzijde van het gebouw bereikbaar. Ook kunnen de bewoners de fietsenstalling bereiken via de algemene ruimtes in het gebouw. De gezamenlijke fietsenstalling wordt voorzien van 24 afsluitbare laadpunten voor elektrische fietsen. Indien je gebruik wil maken van het elektrisch opladen in de fietsenstalling, dan kun je dit na de oplevering kenbaar maken bij a.s.r. real estate door een e-mail te sturen naar mijnwoning.realestate@asr.nl. Voor het gebruik van de elektrische laadpunten wordt een minimaal bedrag in rekening gebracht.


Er is op het dak van het gebouw een glazenwasinstallatie die gebruikt wordt voor het bewassen van de onbeikbare ramen van het complex. Ramen die vanaf het balkon bereikbaar zijn, kunnen door de bewoner worden gewassen.


The Minister is gasloos en de allernieuwste technieken worden toegepast. De warmte wordt vanuit de bodem via een gesloten circuit naar de woning gebracht. Hiervoor wordt een uitgekiend klimaatsysteem gebruikt, waarbij een centrale Warmte- en Koude Opslag (WKO) zorgt voor duurzame opwekking van warmte en koude. Elke woning in The Minister beschikt dan ook over een warmtepomp. Deze warmtepomp haalt dan de warmte eruit en brengt het over op de vloerverwarming. Dit is niet alleen de meest comfortabele vorm van verwarming, maar je krijgt er als huurder ook koeling bij. In de zomer werkt het principe namelijk precies andersom. Dan wordt de warmte teruggevoerd naar de bodem. Via de vloer wordt de woning op warme dagen gekoeld voor een aangename temperatuur. De temperatuur kun je regelen door middel van een thermostaat. De slaapkamer(s) zijn regelbaar middels een eigen ruimtethermostaat. In de badkamer is t.b.v. extra comfort een elektrische radiator geplaatst.

De huurders sluiten een leveringsovereenkomst af met Duurzaam Opgewekt, de leverancier van warmte en koude.


In de kelder zijn plekken beschikbaar voor scooters/scootmobielen.


Oplevering en afwerking

Nee, alle woningen hebben wij al voorzien van een keuken met inbouwapparatuur en een ingedeelde badkamer voorzien van modern sanitair.


De woningen hebben een luxe afgewerkte keuken met alle benodigde inbouwapparatuur van ATAG, zoals een combimagnetron, een inductiekookplaat, een koel-vriescombinatie, een afzuigkap en een vaatwasser.


Nee, het is niet toegestaan de indeling van de woning te wijzigen.


Ja, in elke woning zijn er standaard rookmelders aanwezig.


Je mag de binnenkant van de woning naar jouw eigen smaak maken. Dit betekent dat je wanden mag schilderen. Houd er wel rekening mee dat wanneer je ooit besluit de woning te verlaten, je deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. Het is niet toegestaan om te boren in tegelwerk en vloeren.


Ieder woning heeft een kleine berging in de woning, hiervoor kun je de verhuurtekeningen bekijken. Er is geen aparte externe berging beschikbaar. Fietsen dienen gestald te worden in de gezamenlijke fietsenstalling in de kelder.